Mededeling i.v.m. de tariefwijziging

Beste golfers,

Beste abonnees,

Tariefwijziging in Golf Puyenbroeck: wat en waarom?

Onlangs besliste de Provincie Oost-Vlaanderen om nieuwe tarieven toe te passen in GolfPuyenbroeck. Dit leidde tot vragen bij een deel van het golfpubliek. We wensen in eerste instantie iedereen te bedanken voor de feedback. Als luisterende organisatie heeft de Provincie oog voor de vragen, suggesties en opmerkingen van haar klanten. Graag geven we meer toelichting om de genomen beslissingen te kaderen. De Provincie zal voor een aantal suggesties een aangepast aanbod uitwerken. Hierbij meer uitleg onder de vorm van ‘veelgestelde vragen en antwoorden’.

 

Waarom werd het full option abonnement sterk in prijs verhoogd?  

Het betreft een inhaaloperatie, die nodig was om Golf Puyenbroeck economisch gezond te houden. Dit is de eerste echte aanpassing van de (zeer democratische) abonnementstarieven sinds de opening van het golfterrein in 2006. Het nieuwe tarief blijft democratisch in vergelijking met traditionele golfclubs. De nieuwe tarieven bieden een evenwicht tussen budget en laagdrempeligheid. In de toekomst zal de Provincie dergelijke tariefoefeningen regelmatiger en geleidelijker organiseren om de pil minder groot te maken.

 

Waarom is er een koppeling van de abonnementstarieven met de golfhandicap?

Dit is een bewuste keuze van het provinciebestuur. De primaire beleidsdoelstelling voor Golf Puyenbroeck is de democratisering en laagdrempeligheid van de golfsport te garanderen (golfopleidingscentrum). De koppeling van de tarieven aan de golfhandicap past binnen deze doelstelling van toeleiden naar en opleiden in de golfsport. Daarom genieten de beginners (HCP>37) een lager tarief.

 

Waarom is er geen combi-korting voor families en/of gezinnen?

Deze vraag valt niet in dovemansoren. Nog voor het begin van het nieuwe golfseizoen zal de Provincie hiervoor een formule uitwerken. Golf is een sociale, maar ook een familiesport en we willen aan deze duidelijke vraag absoluut tegemoet komen.

 

Waarom ontbreekt een budgetformule voor mindere weers- en/of terreinomstandigheden? 

Ook dit is een interessante suggestie. Het terrein in Puyen’broeck’ ligt in het diepste punt van de Moervaartdepressie en is bijgevolg nat van nature. We doen ons uiterste best om dit terrein in de meest optimale omstandigheden aan te bieden en werken aan een langetermijn oplossing voor de waterhuishouding van het hele domein Puyenbroeck. 

Daarnaast zullen we in functie van deze problematiek een nieuw, laag ‘budgetabonnement’ aanbieden. Deze formule zal ook voor het begin van het golfseizoen beschikbaar zijn.  Dit abonnement zal inhouden dat er zal kunnen gekozen worden voor een goedkoper abonnement, waarbij per spelbeurt een eveneens beperkte greenfee zal moeten betaald worden.  Op die manier kan de golfer zelf bepalen op welk moment hij of zij (niet) wenst te spelen (vb. door de terreinomstandigheden).

 Graag geven we tot slot mee dat Golf Puyenbroeck in de toekomst een tweesporenbeleid zal blijven voeren als golfSCHOOL (eerste spoor) en golfCLUB (tweede spoor). Het golfcentrum richt zich op de golfschoolwerking en wil in eerste plaats nieuwe en beginnende golfers aantrekken en opleiden.  De golfclubwerking wordt gerealiseerd door de sportcommissie die voor de meer gevorderde golfers en golfertjes een uitgebreid en hoogkwalitatief aanbod aan sportieve en sociale activiteiten organiseert.

 Graag nodigen we u uit om eventuele vragen en suggesties over te maken aan de medewerkers van Golf Puyenbroeck (voor de golfschoolwerking) en de sportcommissieleden (voor de golfclubwerking):

 

Golf Puyenbroeck:

               golf.ideebus@oost-vlaanderen.be

               09 3424276 (balie golf)

               09 342 42 83 (Stephan De Sterck, centrumverantwoordelijke)

               09 342 42 91 (Jo Haentjens, diensthoofd provinciale sportcentra)

Sportcommissie Golf Puyenbroeck

               sportcommissiegp@gmail.com

               www.golfpuyenbroeck.be

 

 Met sportieve groeten,

 Hilde Bruggeman, gedeputeerde voor sport

 Team van Golf Puyenbroeck