Prijsstijging

De aanpassing van de tarieven die op 5 januari werd meegedeeld aan onze  abonnees  heeft reactie veroorzaakt. Niemand vindt prijsverhogingen aangenaam, zeker niet als ze zo significant zijn.

De sportcommissie beslist, zoals bekend, niet over de tariefzetting van Golf Puyenbroeck. We realiseren ons echter wel dat onze  thuisbasis  reeds jarenlang een tarief hanteert dat ver beneden het niveau van alle andere golfclubs ligt. Dit werd alleen mogelijk gemaakt door een financiering van de provincie Oost-Vlaanderen, die elk jaar instond voor het bijpassen  van de kosten die niet door onze abonnementsgelden werden gedekt.  We kunnen begrip opbrengen voor de keuzes die moeten gemaakt worden in de moeilijke financiële omstandigheden waarin onze overheden zich momenteel bevinden.  We merken dat in deze tijden van budgettaire krapte de Provincie wel blijft investeren in Golf Puyenbroeck met de uitbreiding van 9 naar 18 holes in de nabije toekomst.

Onverwacht ?

 

De plotse sterke stijging van de abonnementsgelden heeft iedereen verrast. Een continue aanpassing aan de reële kostprijs ware inderdaad minder bruuskerend geweest. Desondanks blijft Golf Puyenbroeck zelfs na deze prijsaanpassing,  tarieven hanteren die lager zijn dan deze van de andere Vlaamse golfclubs. We begrijpen dat de beschikbaarheid van het terrein in winterperiodes bij vergelijkingen in rekening wordt gebracht. ’s Zomers blijft Golf Puyenbroeck wellicht één van de mooiste negen holes in de verre omgeving.

Onderscheid

 

We hebben uit de vele reacties begrepen dat vooral het onderscheid in het lidgeld van de clubhandicaps ( >36) en de spelers met een EGA-handicap ( <36)  wel wat vraagtekens heeft opgeroepen. Het is inderdaad zo dat Golf Puyenbroeck de drempel om met golfsport te starten wil blijven laag houden. Deze optie past in de openbare functie van het hele domein.

Naast deze openbare functie blijft Golf Puyenbroeck de sportcommissie de mogelijkheid bieden om verder te werken aan een aanbod voor de gevorderde golfer. Zowel voor jeugdspelers, dames , heren en senioren willen wij een steeds beter aanbod aan oefenmogelijkheden en wedstrijden bieden en willen we ook blijven werken aan een aangename vriendenkring.

Met deze vrienden-”club” willen we  in elk geval geen moeite sparen om in 2015 een aanbod te verzorgen waar elke golfer zijn gading zal in vinden. Zo hebben we voor dit jaar enkele nieuwe evenementen gepland … u kan alvast op onze website een eerste tip vinden.

Met sportieve groet,

De Sportcommissie