VVG wedstrijden Senioren

Beste Seniorgolfer,

In het putje van de winter ( seniorenvergadering 21 december 2014 en de mailing van 9 februari 2015) presenteerden we je de kalender voor het seniorengolfseizoen 2015. Ondertussen groeit het gras nog te traag naar onze zin maar wordt het toch de hoogste tijd om de wedstrijdkalender voor het nieuwe seizoen concreet in te vullen.

Voor de VVG -wedstrijden deden we een oproep om ons te laten weten welke wedstrijden je graag zou meespelen. De grote belangstelling was hartverwarmend en we willen dan ook in de eerste plaats iedereen danken die zich aanmeldde voor één van de wedstrijden.

Voor een aantal wedstrijden heeft de Sportcommissie een selectie moeten maken. Je vindt hierbij de volledige selectie voor alle wedstrijden.

De keuzes werden gemaakt aan de hand van volgende criteria :

1° de geselecteerde spelers dienen te beantwoorden aan de criteria die de VVG stelt voor de betreffende wedstrijd;
2° in geval er meerdere spelers in aanmerking kwamen en het aantal deelnemers beperkt wordt door de organisatie worden de spelers met de laagste handicap geselecteerd;
3° voor elke selectie worden reservespelers geselecteerd. Zij worden uitgenodigd indien één van de geselecteerden niet kan meespelen;

Een bijzondere opmerking dient gemaakt bij wedstrijd 6. (Prijs Seniorenwerkgroep Canadian Chapman – 7 augustus –Millenium Golf ).
De VVG heeft het aantal inschrijvingen in eerste instantie beperkt tot 2 teams per club. Afhankelijk van het aantal inschrijvende clubs is het dus mogelijk dat wij meer teams mogen afvaardigen. Indien dat het geval is zullen we het derde, vierde, … team uitnodigen in de volgorde zoals zij opgenomen zijn in de reservelijst, die je hierbij vindt.

De inschrijvingen kunnen pas gebeuren als de VVG hiertoe oproept ( meestal één maand voor de geplande wedstrijd). Mogen nu al vragen dat spelers die geselecteerd werden voor een bepaalde wedstrijd en later beslissen om niet deel te nemen ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Wij kunnen dan de reservespelers uitnodigen om aan te treden.

We wensen jullie alvast een zonnig en succesrijk seizoen toe,

Met sportieve groet,

Hugo Casteleyn                             Yo Verniers
h.casteleyn@skynet.be       yolande.verniers@vdab.be

I . Selectie VVG-seniorenwedstrijden 2015-03-25

1. Trofee Supersenioren – 13 mei – GC Oudenaarde

Criteria
2 teams ( 2 x 1D+ 1H) – Hcp <26,4

Kandidaten
Yo Verniers (22,5)
Magda Van Laere (23,5)
José Meireson (18,1)
Edouard Strauss (12,9)
Jacqueline Claeys- Bouüaert (25)

Selectie
Yo Verniers (22,5) + Edouard Strauss (12,9)
Magda Van Laere (23,5) + José Meireson (18,1)

Reserves
Jacqueline Claeys- Bouüaert (25)
Hugo Casteleyn (22,7)

2. Kamp. Van Vlaanderen Senioren 4 BBB – 27 mei – GC Cleydael

Criteria
Teams van 2 spelers – Max. Som Hcp 35

Kandidaten
Yo Verniers
Rik Van Cauter
José Meireson
Etienne Lassasie
Claire De Block
Jan Keppens
Eddy Deville
Jacqueline Claeys Bouüaert
Willy De Beule

Selectie
Yo Verniers (22,5) + Rik Van Cauter(6,2)
Claire De Block (19) + Jan Keppens (11,7)
Willy De Beule ( 14,2) + Etienne De Lassasie (18,6)

Reserves
José Meireson (18,1)
Eddy Deville (17,8)
Jacqueline Claeys-Bouüaert (25)

3. Kamp. v. Vlaanderen Senioren S. Str. Play – 16/17 juni – R. Ostend

Criteria
H. max. 16,4 D. Max. 18,4

Kandidaten
Rik Van Cauter
Edouard Strauss
Jan Keppens
Claire De Block ( 19)

Selectie
Rik Van Cauter (6,2)
Edouard Strauss (12,9)
Jan Keppens (11,7)

4. Seniorenkampioenschap Clubteams – Kwalificatie 8 juli GC Waregem –
Finale 26 aug. GC Palingbeek

Criteria
Eén team ( 3D + 3H) – Max. Hcp. 24,4

Kandidaten
Yo Verniers (22,5)
Magda Van Laere (23,5)
Hedwig Beeckman (16,4)
Rik Van Cauter (6,2)
Edouard Strauss (12,9)
Dirk Dendooven (21,7)
Jean-Pierre Cantré (24,4)
José Meireson (18,1)
Etienne De Lassasie (18,6)
Etienne Vanderheyden (18,4)
Eddy Deville (17,8)
Jacqueline Claeys Bouüaert (25)
Jo Lingier (23,6)
Willy De Beule (14,2)

Selectie
Dames :
– Hedwig Beeckman (16,4)
– Yo Verniers (22,5)
– Magda Van Laere (23,5)
Heren :
– Edouard Strauss (12,9)
– Eddy Deville (17,8)
– Willy De Beule (14,2)

Reserves
Dirk Dendooven (21,7)
Jean-Pierre Cantré (24,4)
Rik Van Cauter (6,2)
José Meireson (18,1)
Etienne De Lassasie (18,6)
Etienne Vanderheyden (18,4)
Jo Lingier (23,6)

5. Trofee Seniorenwerkgroep VVG – Kwalificatie 22 juli GC Palingbeek
Finale 19 augustus R. Antwerp GC

Criteria
Hcp <36

Kandidaten
Myriam Meulenberg (32,5)
Jan Keppens (11,7)
Katrien De Backer 22,8
Magda Van Laere (23,5)
Claire De Block ( 19)
Dirk Dendooven (21,7)
Jean-Pierre Cantré (24,4)
José Meireson (18,1)
Edouard Strauss (12,9)
Etienne De Lassasie (18,6)
Jean-Pierre Colman ( 29,2)
Dirk De Schynkel (23)
Eddy Deville (17,8)
Jacques Boucher (29,3)
Jean Pierre Cool (32,3)
Jacqueline Claeys Bouüaert (25)
Jo Lingier (23,6)
Luc De Ganck (18,1)
Willy De Beule ( 14,2)
Hugo Casteleyn (22,7)

Selectie
Idem

Reserves
nvt

6. Prijs Seniorenwerkgroep Canadian Chapman –7 augustus –Millenium Golf

Criteria
Max.Hcp 36 – max. 2 teams per club (afh. van inschrijvingen)

Kandidaten
Myriam Meulenberg (32,5)
Claire De Block (19)
Jan Keppens (11,7)
Yo Verniers (22,5)
Magda Van Laere (23,5)
Hugo Casteleyn (22,7)
Rik Van Cauter (6,2)
Dirk Dendooven (21,7)
Jean-Pierre Cantré (24,4)
José Meireson (18,1)
Etienne Vanderheyden (18,4)
Edouard Strauss (12,9)
Jean-Pierre Colman (29,2)
Etienne De Lassasie (18,6)
Eddy Deville (17,8)
Jacques Boucher (29,3)
Jean Pierre Cool (32,3)
Jacqueline Claeys Bouüaert (25)
Jo Lingier (23,6)
Luc De Ganck (18,1)

Selectie
Jean- Pierre Cantré (24,4) + Dirk Dendooven (21,7)
Luc De Ganck (18,1) + Etienne Vanderheyden (18,4)

Reserves (spelen indien > 2 teams toegelaten – selectie in opgegeven volgorde)

Jacqueline Claeys-Bouüaert (25)+ Jo Lingier (23,6)
Jean-Pierre Colman (29,2)+ Jacques Boucher (29,3)
Eddy Deville ( 17,8)+ Myriam Meulenberg (32,5)
José Meireson (18,1) + Jean-Pierre Cool (32,3)
Magda Van Laere (23,5) + Hugo Casteleyn (22,7)
Edouard Strauss (12,9) + Etienne De Lassassie (18,6)
Claire De Block + Jan Keppens (11,7)
Yo Verniers (22,7) + Rik Van Cauter (6,2)