web analytics

Golf Puyenbroeck Welkom

Bekijk de baantoestand HIER

 

Tijdelijk lokale regel

Als de bal van een speler in de bunker ligt, mag de speler één keer vrij uitwijken door de originele bal of een andere bal te plaatsen in en te spelen vanuit dit uitwijkgebied:

  • Referentiepunt: ligplaats van de originele bal.
  • Grootte van het uitwijkgebied gemeten vanaf het referentiepunt: de lengte van een
    scorekaart vanaf het referentiepunt, maar met deze beperkingen:
    – Mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
    – Moet in de bunker zijn.

Bij het toepassen van deze Lokale Regel, moet de speler een plek kiezen om de bal te plaatsen en de procedures gebruiken voor het terugplaatsen van een bal onder Regels 14.2b(2) en 14.2e.

Nota: Het is aangeraden om de lipgplaats van de bal te markeren alvorens de bal op te nemen en te plaatsen.
Straf voor overtreding van de Temporary Local Rule : Algemene Straf (2 strafslagen)