2021 Intl. WOMEN’s day

De dag waarop alle dames extra in de bloemetjes worden gezet!

“Women hold up half the sky.” –Mao Zedong

Met dank aan onze sponsors voor het verzorgen van zo veel moois!