Local Rules – aanpassing

Lokale regel die voortaan voor gans het seizoen geldt (dit naar analogie met de hard card KBGF)

 

“Door de baan mag een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark in de grond, zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen, moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.

Uitzonderingen:

1. Een speler mag een belemmering niet volgens deze plaatselijke regel ontwijken, indien de bal ingebed is in zand in een gedeelte dat niet kort gemaaid is.

2. Een speler mag een belemmering niet volgens deze Plaatselijke Regel ontwijken, indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan de terreinomstandigheid als bedoeld in deze plaatselijke regel.

Lokale regel voor alle de winterwedstrijden en als de baan te nat of te modderig is.

 

Een bal die door de baan ligt mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm (de hoogte van een scorekaart) van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is.

Een speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen, en wanneer de bal is geplaatst is, hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is Regel 20-3d van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij werd geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere regel van toepassing zijn.

Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt, of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.

Definitie van “door de baan”

 “door de baan”is het hel gebied van de baan, behalve:

a)    de afslagplaats en de green van de hole die wordt gespeeld, en

b)    alle hindernissen op de baan.