web analytics

Sportcommissie

De Sportcommissie ontvangt de bevoegdheid om de sportieve werking en golf gerelateerde activiteiten ten behoeve en ten voordele van alle bezoekers, spelers, abonnees van Golf Puyenbroeck, te organiseren.

De Sportcommissie organiseert de jaarlijkse sportieve wedstrijdkalender en werking voor een zo ruim mogelijk doelpubliek, met een bijzondere aandacht voor de jeugd, dames en senioren en dit door het plannen en uitvoeren van vriendschappelijke, sport-educatieve en competitieve golfevenementen.

Naast het organiseren van eigen evenementen, competities en opleidingen zal de Sportcommissie de nodige stimulansen geven om de spelers van Golf Puyenbroeck te laten participeren in het golfgebeuren in Vlaanderen en Belgiƫ.

De Sportcommissie treedt op in de volgende aspecten, aspecten die onlosmakelijk verbonden zijn met de goede werking van een sportieve golfclub:

  1. Handicaps, golf- en etiquetteregels zoals beschreven in het golfregelhandboek opgesteld door Royal and Ancient
  2. Bezetting golfbaan en starttijden
  3. Organisatie van wedstrijden

De deelname aan de Sportcommissie is onbezoldigd en geeft geen recht op (onkosten)vergoedingen, noch financieel, noch in natura.

De Sportcommissie zal gedurende het jaar op regelmatige, vrijwillige en onbezoldigde basis samenkomen, en dit in voorbereiding van het golfseizoen minstens maandelijks, in de voorbereiding van specifieke evenementen op afspraak, en indien nodig ad hoc.

Stefaan de Sterck
Centrumverantwoordelijke
Tom Evens
Voorzitter & Verantwoordelijke jeugd
Vivianne de Bock
Captain & Verantwoordelijke dames
Yo Verniers
Verantwoordelijke senioren dames
Marc Leroy
Verantwoordelijke Senioren Heren
Claudine Keymeulen
Verantwoordelijke dames
Christophe Dejongh
Verantwoordelijke heren
Jan Moortgat
Verantwoordelijke heren
Caroline Jacobs
Verantwoordelijke Young Adults
Nic Coryn
Referee